PRIVACYVERKLARING HUISARTSENGROEP DE LINDE

1. ALGEMEEN
Als Huisartsengroep DE LINDE dragen wij de veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en
verwerking van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel en wij verbinden ons er dan ook toe om de
naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring bevat algemene informatie met betrekking tot de persoonsgegevens die wij
verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
De meest recente versie is steeds terug te vinden op onze website (www.delindeleopoldsburg.com).


2. GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Huisartsengroep DE LINDE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik zou maken van
de diensten van Huisartsengroep DE LINDE en/of omdat u deze zelf zou verstrekken (bv. bij het invullen
van het contactformulier op onze website).
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
Wij verbinden ons er echter toe om de verzameling en verwerking van persoonsgegevens steeds te
beperken tot hetgeen nodig is om onze diensten te kunnen verstrekken.


3. WAAROM DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS NODIG IS
De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsengroep DE LINDE zal steeds
gebaseerd zijn op welbepaalde rechtsgronden, zijnde:
- de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene
- de uitvoering van onze dienstverlening
- het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of
- het gerechtvaardigd belang van Huisartsengroep DE LINDE
De doeleinden van de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zijn in het belang van de
dienstverlening van Huisartsengroep DE LINDE.


4. HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
Huisartsengroep DE LINDE zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig om de continuïteit
van de zorg te verzekeren en om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van elke
arts.
Uw gegevens worden door Huisartsengroep DE LINDE alleszins niet langer dan één jaar bewaard indien
er geen overeenkomst tot stand zou komen.


5. WAT ZIJN UW RECHTEN?
Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om:
- Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
- Uw persoonsgegevens te verbeteren
- Het wissen van Uw persoonsgegevens te vragen

- Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
- Uw toestemming te allen tijde in te trekken
Verzoek, klachten en/of vragen kunnen gericht worden aan Huisartsengroep DE LINDE via e-mail.
Wij zullen Uw verzoek, klacht of vraag steeds onderzoeken en ervoor zorgen dat wij ook binnen een
redelijke termijn een concreet antwoord kunnen geven.
Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, transparante en legitieme manier om te gaan met uw
persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Indien u toch van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en onvoldoende gehoor zou
vinden bij Huisartsengroep DE LINDE, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit (via contact@apd-gba.be).


6. DELEN WIJ UW GEGEVENS MET ANDEREN?
Huisartsengroep DE LINDE zal uw persoonsgegevens enkel delen met derden, indien zulks noodzakelijk
is voor het verlenen van onze diensten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of op basis van
een gerechtelijk bevel.
Wij zullen uw persoonsgegevens echter nooit verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct
marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met voorafgaande toestemming.


7. WELKE MAATREGELEN NEMEN WIJ OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?
Huisartsengroep DE LINDE is begaan met de bescherming van uw persoonsgegevens en zal dan ook
alle nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die worden
verzameld en verwerkt volgens een redelijk veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen
tegen o.a. vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang en/of kennisgeving per
vergissing aan derden, evenals elke andere niet-toegestane verwerking van deze persoonsgegevens.
In geen geval zal Huisartsengroep DE LINDE aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou (kunnen) voortvloeien uit een foutief of onrechtmatig
gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.


8. HEEFT U NOG VRAGEN?
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen zou hebben
hierover of contact met ons zou wensen op te nemen kan zulks via onderstaande contactgegevens:
Huisartsengroep DE LINDE vvzrl
Diestersteenweg 46
3970 Leopoldsburg
011/14.60.03
www.delindeleopoldsburg.com

Cookieverklaring


1. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer je een website bezoekt. De cookie wordt op jouw apparaat geplaatst door de website zelf ('first party cookies') of door partners van de website ('third party cookies'). De cookie herkent jouw apparaat aan de hand van een uniek identificatienummer wanneer je terugkeert naar de website en verzamelt informatie over jouw surfgedrag.

Er bestaan verschillende types cookies. We onderscheiden volgende cookies naargelang hun doeleinden: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.


2. DOEL EN NUT VAN COOKIES

Door de website te bezoeken kan er akkoord gegaan worden met het plaatsen van cookies. Cookies helpen om jouw bezoek aan de website te optimaliseren en om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Het staat je echter vrij om cookies te allen tijde te verwijderen of te beperken door jouw browserinstellingen te wijzigen (zie 'Beheer van cookies').

Het uitschakelen van cookies kan een invloed hebben op het functioneren van de website. Sommige functies van de site kunnen beperkt of niet toegankelijk zijn. Als je besluit om cookies uit te schakelen, kunnen wij jou geen vlot en optimaal bezoek aan onze website garanderen.


3. SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR DEZE WEBSITE

We onderscheiden volgende types cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.
  • Targeting cookies:
   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en je relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

First Party Cookies:

Naam cookieType cookieBewaarduur
CookieConsentSettingsFunctionele cookie1 jaar

Third Party Cookies:

Naam cookieType cookieBewaarduur
_gaAnalytische cookie2 jaar
_gidAnalytische cookie1 dag
_gatAnalytische cookie1 dag


4. BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw webbrowser. Als je onze website wil raadplegen, raden wij jou aan om cookies in te schakelen. Het staat je echter vrij om cookies desgewenst uit te schakelen via de instellingen van jouw browser.

Om cookies in of uit te schakelen, moet je jouw browserinstellingen wijzigen (via het tabblad 'Voorkeuren' of 'Opties'). De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. Je kunt ook het tabblad 'Help' van jouw browser raadplegen.


5. RECHTEN VAN DE BEZOEKERS

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Meer informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, alsook over jouw rechten, kan je vinden in onze Privacyverklaring. 


6. CONTACT

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen.