We willen een huisartsenpraktijk zijn waar welzijn van de patiënt, zowel fysiek als psychisch, centraal staat. 


We trachten dit te bereiken door 

  • Zorg te verlenen aan iedereen die beroep doet op ons, naar ons best vermogen en op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

  • Een goede samenwerking met andere gezondheidsbeoefenaars te optimaliseren, zowel binnen als buiten de eigen praktijk. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars vaardigheden en capaciteiten.  

  • Correcte en vriendelijke begeleiding van de patiënt en zijn probleem, en gebruik makend van de verschillende communicatiemiddelen die wij aanbieden. 

  • Een werkomgeving te creëren waar het zowel voor zorgverlener als patiënt aangenaam is.

  • Blijvend bij te leren over nieuwigheden in de gezondheidszorg.