Globaal Medisch Dossier

Al de artsen in de praktijk zijn geconventioneerd. Dit betekent dat wij de officiële tarieven aanrekenen die de artsenverenigingen en de ziekenfondsen overeengekomen zijn.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden uw GMD (Globaal Medisch Dossier). Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Alle artsen in de praktijk hebben inzage in uw dossier.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.